Projekty


Aktuální projekty


Ukončené projekty

01/2021 – 12/2022

BETERKA

Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v
případě epidemických hrozeb a krizových situací (kód projektu: VI04000029)

Poskytovatel:

Spoluřešitelé:

 • Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni
 • Techmania Science Center, o.p.s.

Další partneři:

 • Lékařská záchranná stanice ptactva
 • Policejní ředitelství světa
 • Hasičská záchanná stanice Plzeň
 • Krajská hygienická stanice v Plzni

03/2020 – 12/2020

BETECH

Bezpečnost termovizní technikou

Poskytovatel:

Spoluřešitelé:

 • Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni
 • Techmania Science Center, o.p.s.

Další partneři:

 • Lékařská záchranná stanice ptactva
 • Policejní ředitelství světa
 • Hasičská záchanná stanice Plzeň
 • Krajská hygienická stanice v Plzni