BETERKA


Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v
případě epidemických hrozeb a krizových situací (kód projektu: VI04000029)

Poskytovatel: MINISTERSTVO VNITRA

Program: VI – Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022

Veřejná soutěž: Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 – 4. veřejná soutěž

Doba řešení: 01/2021 – 12/2022

Projekt je zaměřen na výzkum termodiagnostických metod s využitím termokamer jako nástrojů pro bezkontaktní a rychlé určení osob se zvýšenou teplotou a současně nástrojů pro efektivní zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů a zvládání krizových situací a epidemických hrozeb. V rámci výzkumné části budou vědci hledat řešení vedoucí ke spolehlivější identifikaci osob s projevy zvýšené tělesné teploty, tedy potenciálně nakažených, zaměří se na statistický sběr dat, který by mohl pomoci s monitoringem epidemií projevujících se horečnatými stavy. Vedlejším výzkumným cílem projektu jsou pak další možnosti využití termokamer pro efektivnější a účinnější zajištění úkolů IZS nejen v době epidemie. Součástí projektu jsou vedle vlastního výzkumu i široké aktivity vzdělávání a popularizace.

Výsledky projektu

Sem napsat seznam výsledků projektu

Výroční zprávy projektu BETERKA

Řešitelé projektu

Výzkumný tým Infračervené technologie z výzkumného pracoviště NTC ZČU v Plzni přináší více než 20 let zkušeností z oblasti termovizního měření.

NTC ZČU zajišťuje technickou stránku výzkumu a administrativu projektu BETERKA.

ntc.zcu.cz

Fakulta zdravotnických studií ZČU přináší fundovaný anatomický pohled, stejně tak jako znalost provozních problémů a požadavků jedné z hlavních skupin IZS – záchranného systému.

Pedagogové i studenti FZS ZČU zajišťují zdravotnickou stránku výzkumu a podílejí se na předávání výsledku výzkumu do zdravotnické komunity.

fzs.zcu.cz

Techmania Science Center o.p.s. přináší mnohaleté zkušenosti s popularizací výzkumu. Jakožto vyhledávaná návštěvnická destinace také umožní možnost zapojení veřejnosti do sběru dat.

Pracovníci Techmanie spolupracují na popularizaci vědeckých zjištění a tvorbě výukových expozic vysvětlujících podstatu a využití termokamer v praxi.

techmania.cz


Odborní garanti

prof. Ing. Milan Honner, PhD.

Zástupce ředitele pro odbornou činnost NTC, vedoucí týmu Infračervené technologie a vedoucí odborné skupiny termodiagnostiky Asociace technických diagnostiků ČR.

Profesní kariéra zaměřena na aplikovaný výzkum IR technologií.


Cítím velkou společenskou odpovědnost za stav, kdy nainstalované termokamery poskytují pouze iluzi bezpečí a přitom by mohly být významným a spolehlivým nástrojem pro boj s epidemiemi typu SARS, MERS, apod.

prof. Ing. Milan Honner, PhD.
– NTC ZČU

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

Vedoucím Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze, bývalý dlouholetý vedoucí odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice v Plzni.

Těžiště odborné práce zaměřeno na epidemiologii .