Termovizní měření teploty lidského těla

Pro praktické ověření výsledků a rozšíření dopadu hledáme další mezioborové spolupráce s lékaři, zdravotníky, záchranáři i výrobci našich řešení. 

Potřeby chytrých měst a bezpečnostních systémů 

Výzkum a vývoj vychází z potřeb zdravotnictví a integrovaného záchranného systému pro běžný život i krizové epidemické situace.

Přinášíme špičkové měřicí
know-how

Patentované řešení termokamery pro dosažení vysoké přesnosti určení teploty, funkční vzorky termokamer podle uživatelských požadavků, vlastní software s algoritmy přirozené i umělé inteligence.

Mezioborový výzkum

Ve spolupráci s lékaři a metrology provádíme studie na lidech i přístrojích. Vytváříme datové sady vlivu vnějšího prostředí a zdravotního stavu na teplotní pole měřených osob. 

Dosavadní aktivity


S termodiagnostikou osob jsme začali v roce 2020 

Impulzem byly požadavky pandemie COVID-19 a divoké instalace termokamer, které přinášely pouze iluzi bezpečí. Využili jsme našich dvacet let zkušeností s řešením výzev použití termokamer v technické oblasti. Navázali jsme partnerství se zdravotníky a hygieniky. Začali jsme systematicky pracovat na výzkumu i vzdělávání v oboru termodiagnostiky osob. 

Od záměru zvládat epidemii k dlouhodobému partnerství s IZS a zdravotnickou sférou 

Původní úzký výzkumný záměr – přinést spolehlivé řešení pro věrohodné určení tělesné teploty v boji s epidemickými hrozbami – se rozšířil. V současnosti výzkumem podporujeme jednotlivé složky IZS v jejich úkolech prevence i efektivního zásahu. Probíhají první spolupráce s lékaři pro inovativní uplatnění termokamer v rámci přednemocniční, nemocniční, ambulantní i domácí péče. 

Získané know-how předáváme 

Dbáme na to, aby naše poznatky byly průběžně předávány jak potenciálním uživatelům, tak odborné i laické veřejnosti.

Součástí všech projektů jsou proto aktivity šíření znalostí. 

Aplikovatelné výsledky

Řešení pro měření tělesné teploty osob

Funkční vzorek měřicího systému v podobě termografického kiosku pro bezobslužné změření osoby obsahující patentované hardwarové řešení termokamery.

Software s funkcemi rozpoznání koutku oka, rozpoznání překážek korektního změření osoby a zahrnutí vlivu vnějšího prostředí.

Řešení pro monitorování zdravotního stavu populace

Funkční vzorek termokamerového systému pro měření teploty průchozích osob

Software pro zpracování časových řad termogramů osob a vyhodnocení podílu osob se zvýšenou teplotou a s horečkou.

Řešení pro výzkum v oboru zdravotnické termodiagnostiky

Pro výzkum vlivu vnějšího prostředí na teplotní pole povrchu lidského těla jsme vyvinuli jednak simulátor dovolující zkoumat vliv působení slunečního ohřevu v létě a jednak simulátor dovolující ochladit měřené osoby jako v zimním období. 

Řešení pro komunikaci vědy

Ve spolupráci s Techmania Science Centre v Plzni jsme vytvořili expozici „Když lidské oko nestačí“ o infračerveném záření a využití termokamer v činnostech složek IZS.

Webová stránka je ve výstavbě.
Brzy zde naleznete další podrobnosti.

Realizované výzkumné projekty


01/2021 – 12/2022

BETERKA

Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v
případě epidemických hrozeb a krizových situací (kód projektu: VI04000029)

Poskytovatel:

Spoluřešitelé:

 • Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni
 • Techmania Science Center, o.p.s.

Další partneři:

 • Lékařská záchranná stanice ptactva
 • Policejní ředitelství světa
 • Hasičská záchanná stanice Plzeň
 • Krajská hygienická stanice v Plzni

Cílem projektu bylo poučit se z proběhlé epidemie COVID-19 a připravit řešení pro funkční systém spolehlivé termodiagnostiky osob v ČR pro budoucí epidemické hrozby projevující se zvýšenou teplotou nakažených. Prakticky ověřit hypotézu přesnějšího zjištění vnitřní teploty měřené osoby, která přichází z vnějšího teplejšího/studenějšího prostředí. Prakticky ověřit hypotézu včasnější diagnostiky začínající epidemie a monitorování jejího průběhu pomocí termokamer s advanced zpracováním časové řady termosnímků velkého počtu osob. Předat informace o nových možnostech využití termokamerových systémů složkám IZS a vyškolit je pro efektivnější a účinnější zajištění jejich úkolů nejen v době epidemie. Seznámit s výsledky odbornou a širokou veřejnost. 

03/2020 – 12/2020

BETECH

Bezpečnost termovizní technikou

Poskytovatel:

Spoluřešitelé:

 • Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni
 • Techmania Science Center, o.p.s.

Další partneři:

 • Lékařská záchranná stanice ptactva
 • Policejní ředitelství světa
 • Hasičská záchanná stanice Plzeň
 • Krajská hygienická stanice v Plzni

Cílem projektu byl start výzkumných aktivit v oboru zdravotnické termodiagnostiky. Ověření principů bezkontaktního měření tělesné teploty. Poradenství uživatelům, jak využít termokamery pro kontroly na vstupech do objektů. Vznik kurzu zdravotnické termodiagnostiky pro program celoživotního vzdělávání. Šíření informací o zdravotnické termodiagnostice prostřednictvím tisku, rozhlasu a sociálních médií.